NonBabylon
  konverzace
 
Norge.cz - vše o Norsku a norštině
Stránky česko-lotyšského klubu
Časopis Na Východ
Společnost přátel Lužice
Česko-korejská společnost
Kintari foundation
Valid XHTML 1.0 Transitional
 
From 7.5.2011
Výchozí jazyk
** ještě nekompletní
Cílový jazyk

Španělština
Česko - španělská konverzace

Španělsko

Země nádherná slunná země na jih od Pyrenejí kam míří za památkami, mořem, plážemi, divokými horami a národními parky mnoho turistů. V 15. století zase odtud vyplouvalo mnoho objevitelských výprav především do Ameriky. Velkou část střední a jižní Ameriky tak kolonizovalo a přineslo španělštinu, která je tak jedním z nejpoužívanějších jazyků světa.
Španělsko je rozděleno do autonomních oblastí, z nichž každá má co nabídnout. Od Katalánska na východě přes Baskicko po Galicii při Atlantiku a Andalisii na jihu o Kanárských ostrovech a Baleárech nemluvě.
Také o tom, že Vy kteří máte rádi dobré jídlo a ohnivé španělské víno si přijdete na své, nikdo nepochybuje. Místní lahůdky, lišící se kraj od kraje jsou vyhlášené a nelze je opominout. Jen jejich výčet je dlouhý a kdo některé z nich ochutnal nezapomíná.
Tedy "Buen provecho!" k jídlu a při přípitku "A la salud!".
A při prvním setkáni se španělštinou by Vám mohla pomoci tato

Česko - španělská konverzace

(ve formátu PDF) - kterou si můžete teď hned sami volně vytisknout a složit sešitek připravený na cestu do Španělska či mnoha dalších španělsky mluvících nebo k setkání se španělskými přáteli. Základní tematicky rozdělené praktické fráze pro cestovatele, kteří se vědí, že domácí potěší, když se budete snažit mluvit jejich jazykem.

Jak si konverzaci vytisknete?

Přejděte na stránku s ní a pak přímo z internetových stránek - podle typu Vaší tiskárny. Jestliže máte oboustrannou, vytisknete oboustranně přímo a listy formátu A4 přeložte a sestavte do sešitku formátu A5 podle číslování stránek.
Na jednostranně tisknoucích tiskárnách si nejprve vytiskněte 3 listy liché a následně ve správném pořadí na druhou stranu listů stránky sudé. Listy pak přeložte a¨složte sešitek podle číslování stránek.


Konverzace v dalších jazycích,

které by Vás mohly zajímat. Třeba další ve Španělsku používané Galicijština , Katalánština, případně jiné románské Francouzština, Portugalština, Italština, Rumunština nebo další jazyky jižní Evropy Chorvatština, Řečtina, či "exotické" Hindština, Indonéština, Korejština, Čínština.
Případně si vyberte konverzace v dalších jazycích

Online česko španělská konverzace

k okamžitému použití připravená kdykoliv Vám pomoci na cestách po Španělsku a mnoha dalších zemí Jižní a střední Ameriky. Najděte si potřebná slovíčka nebo věty v češtině a hned vedle je máte ve španělštině. Fráze jsou tematicky rozdělené na úvodní pozdravy a zdvořilostní obraty, nápisy a pokyny, orientace ve městě, časové údaje, číslovky, cestování, ubytování, restaurace, potraviny, lékaře, základní otázky, barvy a nakonec něco pro zábavu.
Můžete se s ní naučit předem tyto základní fráze, a vytvořit si představu o tomto jazyce.


Kurzy španělštiny

A pokud se španělštině toužíte naučit od začátků nebo zdokonalit konverzační schopnosti, můžete se jí naučit v jazykové škole Terralinguarum - Mgr. Dana Čepková v Praze 1 Hybernská 22 v kurzech od začátečníků po konverzaci.

Online kurz španělštiny - kdekoliv

nebydlíte v Praze a okolí - nevadí. V jazykové škole Terralinguarum online - Mgr. Dana Čepková Vám nabízíme individuální výuku přímou komunikací s lektorem odkudkoliv - od začátečníků po konverzaci s rodilým mluvčím.


Kde se domluvíte španělsky?

Ve Španělsku, USA (především v jižních státech), v celé jižní Americe kromě Brazílie v Mexiku a dalších státech střední Ameriky, v Rovníkové Guinei v Africe a mnoho lidí také na Filipínách.


Vyberte si konverzace v dalších jazycích

Konverzace


flag Dobrý den - ¡Buenos días! flag
Dobrý den ¡Hola!  
Czech is spoken in
Česky se mluví:
Czech Republic
Spanish is spoken in
Španělsky se mluví v:
Argentina, Balearic Islands, Belize (British Honduras), Bolivia, Brazil, Canary Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Diego Garcia (U.K. & U.S.), Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Galapagos Islands, Gibraltar (U.K.), Guatemala, Honduras, Mexico, Nevis, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, United States of America, Uruguay, Venezuela  
Dobrý den. Jmenuji se .... A jsem z České Republiky. ¡Buenos días! Me llamo .... ( Mi nombre es ..) / Soy de la República Checa.  
Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, italsky, portugalsky, švédsky, norsky, čínsky ...) ¿Habla usted checo por favor? (francés, ingés, alemán, español ...)  
Nerozumím Vám, nemluvím česky, francouzsky, anglicky,.... No comprendo (no entiendo), no hablo espańol (francés, inglés...)  
Můžete to zopakovat, prosím. Puede usted repetírmelo, por favor?  
Můžete mluvit pomaleji? Hable más despacio, por favor.  
Hláskujte prosím. ¿Puede deletrear esto? (Por mi)  
Rozumím dobře. Comprendo un poco.  
Dobré ráno / Dobrý den / Dobrý večer ¡Buenos días! / ¡Buenas tardes!  
Ahoj ¡Hola!  
Vítáme Vás! ¡Bienvenido!  
Těší mě. ¡Mucho gusto!  
Těší mě, že Vás poznávám ¡Mucho gusto en conocerle seńora / seńor ...!  
To je můj přítel - má přítelkyně ... Este es mi amigo / ...  
Dovolte, abych Vám představil paní / pana ... Tengo el placer de presentarle a la seńora / al seńor ...  
Jak se máte? / Velmi dobře, děkuji. ¿Cómo está Usted? ¡Muy bien, gracias!  
Na shledanou / Dobrou noc / Ahoj ¡Hasta la vista! (¡Hasta luego! ¡Adiós!) / ¡Buenas noches!  
Šťastnou cestu ¡Buen viaje!  
ano / ne Sí / No  
dobře - souhlasím bueno / conforme/de acuerdo  
jistě - samozřejmě seguramente - claro (naturalmente)  
nesouhlasím Dispulpe, no estoy conforme. (no estoy de acuerdo)  
bohužel ne desgraciadamente no  
Prosím ( o něco ) Por favor…  
Prosím ( v poděkování nebo v odpovědi na žádost) Por favor...  
Děkuji! / Mockrát děkuji pane (paní). Gracias. / Muchas gracias seńor (seńora).  
Ne, děkuji. No, gracias  
Není zač. De nada (No hay de qué.)  
Promiňte! / Omluvte mě. ¡Disculpe! / ¡Perdone!  
Chtěl bych .... Quisiera...  
Dovolte Permiso (Con permiso)  
Váš pas prosím. ¡Su pasaporte (documentación), por favor!  
jméno / příjmení nombre / apellido  
stav / svobodný(á) / ženatý (vdaná ) / rozvedený-á Estado civil / soltero, -a / casado, -a / dovorciado, - a  
trvalé bydliště Lugar de residencia - (residencia {domicilo} permanente)  
povolání profesión  
státní příslušnost nacionalidad  
podpis firma  
země / stát / hranice / ostrov país / estado / la frontera / la isla  
Nápisy Etiqueta  
Nebezpečí Peligro  
Pozor Atención - Ciudado  
Pozor zlý pes Ciudado con el perro  
Zákaz Prohibido  
Vchod / Východ Entrada / Salida  
Nouzový východ Salida de emergencia (Camino de evasión)  
Vstup volný Entrada libre  
Vstup zakázán Prohibida la entrada  
Táhnout / Tlačit Tirar (Tire) / Empujar  
vpravo / vlevo / přímo (rovně) a la derecha / a la inquierda  
Otevřeno / Zavřeno Abierto / Cerrado  
Volno / Obsazeno Libre / Ocupado  
WC / toalety Bańos (Servicios)  
dámy / ženy Seńoras / Damas  
páni / muži Seńores / Caballeros  
Telefon Teléfono  
Pokladna Caja  
Policie Policia  
Informace / informační kancelář Información (Informaciones)  
Turistická / Cestovní kancelář la Agencia de turismo / la Agencia de viajes  
Banka / Směnárna / Pošta Banco / Oficina de cambio / Correos  
Muzeum / Divadlo / Kino Museo / Teatro / Cine  
kuřáci / nekuřáci fumadores / no fumadores  
Kouření zakázáno Prohibido fumar  
Čas Tiempo / Hora  
minuta / hodina / den / týden / měsíc / rok minuto / hora / día / semana / mes / ańo  
pondělí / úterý / středa / čtvrtek / pátek / sobota / neděle lunes / martes / miércoles / jueves / viernes / sábado / domingo  
včera / dnes / zítra ayer / hoy / mañana  
ráno / dopoledne / poledne / odpoledne / večer / noc mańana / media mańana / mediodía / media tarde / tarde / noche  
leden / únor / březen / duben / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec enero / febrero / marzo / abril / mayo / junio / julio / agosto / septiembre / octubre / noviembre / diciembre  
Kolik je hodin? ¿Qué hora es?  
Číslovky Números  
0 nula / 1 jeden, jedna, jedno / 2 dvě / 3 tři / 4 čtyři / 5 pět / 6 šest / 7 sedm / 8 osm / 9 děvět / 10 deset 0 cero / 1 uno, una / 2 dos / 3 tres / 4 cuatro / 5 cinco / 6 seis / 7 siete / 8 ocho / 9 nueve / 10 diez  
11 jedenáct / 12 dvanáct / 13 třináct / 14 čtrnáct / 15 patnáct ,,, 11 once / 12 doce / 13 trece / 14 catorce / 15 quince / 16 dieciseis / 17 diecisiete …  
20 dvacet / 21 dvacet jedna / 30 třicet / 40 čtyřicet / 50 padesát / 60 šedesát / 70 desmdesát / 80 osmdesát / 90 devadasát 20 veinte / 21 veintiuno / 22 veintidós ...30 treinta / 40 cuarenta / 50 cincuenta / 60 sesenta / 70 setenta / 80 ochenta / 90 noventa  
100 jedno sto (sto) / 200 dvěstě / 300 tři sta … 1000 tisíc / 2000 dva tisíce / 3000 tři tisíce … 100 cien / 101 ciento uno / 102 ciento dos ... / 200 doscienos / ... 1000 mil  
Cestování El viaje  
letadlo / vlak / autobus / auto / motocykl / kolo / loď / pěšky / metro / tramvaj el avión / el tren / el autobús (el bus) / el coche / motocicleta / bicicleta / el barco / a pie / ferrocarril subterráneo / tramvía  
Kde je …, prosím. ¿Dónde está ..., por favor?  
Jak se dostanu na ...prosím? ¿Por dónde se va a ... ?  
Jak daleko je do ... ¿Qué distancia hay para ir a...?  
Kde je nádraží / autobusové nádraží / letiště. ¿Dondé está la estación (la parada) de tren / de autobús / el aeropuerto, por favor?  
Pokladna Caja (Taquilla)  
Jízdní řád El horario de trenes  
Odjezdy / Odlety Salidas  
Příjezdy / Přílety Llegadas  
letenka / jízdenka el pasaje (el boleto) / el billete  
sleva pro mladé (studenty) reducción para los estudiantes  
Nástupiště / kolej Andén / vía (riel)  
Úschovna zavazadel Consigna (de equipajes)  
výdej zavazadel Recogida / entrega de equipajes  
Prosím jízdenku (letenku) do ... Un billete para ..., por favor.  
Kdy odjíždí vlak (autobus, letadlo) do .... ¿Cuándo sale el tren (el autobús - el avion) a ... ?  
Letadlo - vlak má zpoždění. El avión - el tren tiene retraso  
Kdy přijedeme do ...? ¿A qué hora llegamos a ... ?  
Kolik stojí jízdenka do ... ¿Quánto cuesta un billete para ...?  
1. / 2. Třída Primera / segunda clase  
příplatek / místenka suplemento (pago adicional) / asiento numerado  
vlak jezdí od / do El tren va de / a  
lehátkový / lůžkový vagon coche (el vagón) de literas / coche (el vagón) cama  
Kde je benzinová pumpa? ¿Dónde está la gasolinera más próxima?  
benzín, nafta - plnou nádrž gasolina / gasóleo (gasoil) / El tanque lleno, por favor.  
Auto má poruchu. Kde je autoservis, prosím Vás? Tengo una avería. (un desperfecto). ¿Dónde está el taller de reparaciones, por favor?  
Taxi Taxi  
Chtěl bych si půjčit auto na 1 den ( týden) Quisiera alquiar un coche para un días. (una semana)  
Město / vesnice / ulice / náměstí ciudad (urbe - velké, oblación - malé) / aldea (pueblo) / calle / plaza  
kaple / kostel / chrám / mešita / svatyně capilla / iglesia / catedral / mezquita / ---  
Hrad / zámek alcázar / castillo  
Ubytování Alojamiento  
hotel / penzion / kemp hotel / pensión / camping  
ubytovna Albergue ( el refugio, el parador)  
Recepce Recepción  
Kolik stojí pokoj na noc? Kolik stojí pokoj na 2 noci? ¿Cuánto cuesta una habitación ............ ?  
Máte jednolůžkový (dvoulůžkový) pokoj? ¿Hay alguna habitación individual (doble) libre, por favor?  
Připravte mi účet. Prepáreme la cuenta, por favor.  
Ubytování se snídaní Alojamiento con desayuno  
Plná penze / polopenze Pensión completa / Media pensión  
Kde je pošta / banka / směnárna. ¿Dónde está la oficina de correos? / banco / casa de cambio (la oficina de cambio)  
dopis / pohlednice / balík carta / tarjeta postal (la postal) / paquete  
poštovní známka sello de franqueo  
Chtěl bych poslat podlednici do ... Quisiera enviar una carta a … .  
adresa dirección  
Mohu u Vás vyměnit české koruny (eura / am. dolary)? ¿Podriais cambiarme vosotros coronas checas (euros / dólares americanos)  
Mohu platit platební kartou? ¿Podría pagar con tarjeta de crédito?  
Internetová kavárna Internet café  
Mohl bych poslat e-mail? ¿Podría enviar un e-mail?  
Restaurace / hospoda / kavárna restaurante / pub / la cafetería  
Pojďmě na kávu. Vamos a tomar un café  
Kávu, prosím. Un café, por favor  
Mám hlad. (žízeň) Tengo hambre (sed).  
Mám hlad jako vlk a žízeň jako trám. Tengo un habre que me muero!  
Chtěli bychom obědvat ( večeřet, snídat) Quisiéramos comer. / cenar / desayunar.  
Jídelní lístek. La carta/el menú  
Předkrmy / polévky / hlavní jídla / přílohy / zákusky / zmrzlina Entradas (entremeses) / sopas ( potajes, caldos) / platos calientes / acompańamientos / dulces / helado  
minerální voda / pivo / víno / káva / čaj. Agua mineral / cerveza / vino / café / té  
pitná voda aqua potable  
Dobrou chuť. Buen provecho. (¡Qué aproveche!)  
Na zdraví! A la salud (Chin-Chin)  
Pane vrchní, platím! ¡Camarero, la cuenta!  
Obchod / Obchodní dům Tienda / Centro comercial  
potraviny comestibles / alimentación  
Pekařství Panadería  
ovoce / zelenina frutería / vendulería  
Řeznictví Carnicería  
Cukrárna Pastelería (Confitería)  
trh - tržiště mercado  
Kolik to stojí? ¿Cuánto cuesta eso?  
Kolik stojí kilo ... ? ¿Cuánto cuesta un kilo de… ?  
To je příliš drahé./ To je levné No es caro. (Es barato.) / Es caro.  
Chtěl bych koupit .. Quiero comprar …  
sleva Descuento  
jídlo Comida  
maso (vepřové - hovězí - drůbeží - skopové) carne (de cedro - de ternera - pollo de corral - cordero)  
ryby pescado  
mléko / sýry / máslo / vejce leche / queso / mantequilla / huevo  
chléb / pečivo pan / mantecado  
jablko / hruška / broskev / víno / pomeranč / banány manzana / pera / melocotón / uvas / naranja / plátano ( banana)  
brambory / rýže patatas / arroz  
Nemocnice Hospital  
Lékař Médico  
Lékárna Farmacia  
Jsem nemocný Estoy enfermo  
Mám vysokou horečku. Tengo una fuerte tos y fiebre.  
Zlomil jsem si ruku / nohu. Me fracturé el brazo (la pierna).  
Bolí mě hlava Me duele a cabeza.  
Svlékněte se Desnúdese. (¿Puede quitarse la ropa, por favor?  
kde / kam dónde /cuando  
zde / tam aquí / allí  
kdo / co quién / qué  
který / jak qué / cómo  
kolik / kdy cuánto / cuándo  
nikdy / někdy nunca (jamás) / a veces  
já / ty / on - ona - ono yo / tú / él / ella / ello / usted (vykání)  
my / vy / oni nosotros/-as / vosotros/-as / ellos / ellas / ustedes (vykání)  
já jsem / ty jsi / on (ona - ono) je soy / eres / es  
my jsme / vy jste / oni jsou somos / sois / son  
já mám / ty máš / on (ona) má he / has / ha  
my máme / vy máte / oni mají hemos / habéis / han  
Barva Colores  
černá / bílá negro, -a / blanco, -a  
modrá / červená azul / rojo, -a  
žlutá / zelená amarillo, -a / verde  
Líbíte se mi. Me gustas:  
Miluji Vás Te quiero/ Te amo  
pes / kočka el perro / el gato  
Pes štěká haf haf El perro ladra bau-bau  
Kočka mňouká mňau mňau El gato hace miau-miau  
Jazykolam
Strč prst skrz krk.
Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje.
 
Dětská říkanka
Had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Nic se bábo nelekej,
na kolena neklekej.
Poema para los niňos